Logg på din Motei-konto

Veien til handel

Smarttelefonen innebærer en helt ny dimensjon i den digitale forbrukeratferden - mobiliteten.

Hele 80 prosent av den norske befolkning over 15 år oppgir å ha en smarttelefon. At forbrukerne kan hente informasjon om varer og tjenester fra internett og at de handlende kan bidra i denne prosessen mens forbrukerne er på farten, vil med stor sannsynlighet gi betydelige endringer i «path to purchase». 

Mobilen oppleves som svært personlig. Fordi den er så personlig, er de negative konsekvensene av å feile større i mobilkanalen enn i andre kanaler – men gevinstmulighetene er desto større. Blir man invitert inn i en persons mobile, «personlige rom», og klarer å dekke denne forbrukerens grunnleggende behov, gir det rom for store gevinster. 

Den som forstår hvordan mobilen og sosiale medier forandrer forbrukernes «path to purchase» og evner å bruke denne forståelsen til å dekke forbrukernes behov bedre enn konkurrentene, vil vinne konkurransen om fremtidens kunder. Er du en av dem?

Veien til handel

Bekvemmelighet:

Før brukte forbrukerne tid på å spare penger. Nå bruker de penger for å spare tid og oppnå bekvemmelighet. Smarttelefonen har potensial til å gjøre forbrukernes liv enklere på mange måter. Enn så lenge spiller imidlertid smarttelefonen en begrenset rolle i «path to purchase». En viktig årsak til dette, er sannsynligvis at smarte og enkle løsninger for bruk av telefonen i «path to purchase» er en mangelvare. Mange bedrifter har ikke internettsider som er tilrettelagt for mobiltelefoner ennå. Handleapper er fremdeles på barnestadiet. De som i fremtiden tilbyr smarte, enkle og bekvemmelige mobiltilpassede løsninger vil kunne tjene mye på dette.


Trygghet:

Forbrukerne ønsker å minimalisere risiko i beslutningsprosesser. De ønsker å vurdere produkter og tilbud basert på informasjon fra kilder som de stoler på og å foreta en informert, selvstendig beslutning. Når nordmenn bruker mobilen i sin «path to purchase», er det oftest for å gjøre research i butikken. I den norske delen av «Mobile life 2013» oppgir hele 25 prosent at de foretrekker å hente produktinformasjon på mobilen framfor å snakke med en ekspeditør i butikken. Og det er kort avstand fra research i butikken til «showrooming». Hele 32 prosent av nordmenn over 15 år oppgir at de har benyttet mobilen til «showrooming». 


Uavhengighet:

Forbrukerne stiller stadig høyere krav til fleksibilitet og valgfrihet i handleprosessen. Mobilen gir forbrukerne anledning til å være på internett alltid – noe som gir en opplevelse av frihet og uavhengighet. De som klarer å legge til rette for at fremtidens kunde kan nyte godt av å være «always on» – vil framstå som attraktiv og tjene på dette.


Relevans:

Som forbrukere setter vi mer pris på tilbud og løsninger når de gjøres tilgjengelig for oss til rett tid og rett sted. Da vil sannsynligheten for at vi benytter oss av tilbudet øke betydelig.


Opplevelse: 

Som forbrukere ønsker vi at verden rundt oss skal by på gode opplevelser. Mobilen gir mange muligheter til å skape spennende opplevelser knyttet til handel og merkevarer. Og nordmenn er i dag i stor grad åpne for slike opplevelser, i større grad enn forbrukere i andre land: 39 prosent sier de vil være interessert i å bruke en app som kan fortelle hvilke butikker som har et produkt inne, mot 21 prosent globalt


Sosiale medier:

Sosiale medier er på kort tid blitt en viktig del av de fleste nordmenns liv. Facebook har i dag nådd en dekning på nær 80 prosent blant norske personer over 15 år med tilgang til internett. Hele 63 prosent oppgir at de er innom Facebook minst en gang per dag. Klarer man å få kontakt med kunder og publikum i denne kanalen kan man bygge store verdier. 


Å skape relevans i samhandling med kundene:

De handlende og merkevarene som klarer å støtte forbrukernes inntreden i den mobile «path to purchase» på en relevant måte, vil møte positive reaksjoner fra kundene. 


Les også: Digitalisering og opplevelser