Logg på din Motei-konto

Hvordan en fysisk butikk utnytter kraften av internett til sin fordel

En vesentlig årsak til den lave lønnsomheten av detaljhandel er at fysiske butikker ikke er tilpasset forbrukernes ny måte å handle på. I stedet for å fokusere på lave priser bør butikkene basert på deres fysiske nærhet til kundene fokusere på hvordan de utnytter kraften av internett til sin fordel.

Smart telefonen har endret måten vi handler på. I dag bruker forbrukerne Internett som en shoppingassistent både før og under et besøk i en fysisk butikk. Selv om den rene e-handel vokser, så utgjør den bare 9 prosent av den totale detaljomsetningen. Den store endringen i dag er at halvparten av alle kjøp i fysiske butikker er et resultat av en aktivitet på Internett, såkalt web påvirket fysisk handel. Vilkårene for å drive fysisk butikk har dermed endret seg radikalt, og utfordringen er i dag å møte forbrukernes nye måter å handle på. 

Nesten alle har i dag en smarttelefon og de fleste bruker sine mobiltelefoner ca 150 ganger om dagen, tilsvarende en gang hver sjette minutt. Den smarte telefonen har blitt vår primære enhet til å surfe på internett og dette har endret hele vår måte å handle på. Forbrukerne bruker internett for å få kunnskap, inspirasjon, sammenligne produkter og for å finne en fysisk butikk i sin nærhet.

I dag stirrer seg fysiske butikker blinde mot rene e-handel aktører, hvor store globale og nasjonale e-handels aktører som Amazon holder prisene ned. De fysiske butikker prøver å konkurrere mot lavpris aktører på lavpris aktørernes forhold, dvs. med lave priser. Det betyr at prisene i fysisk handel presses og lønnsomheten blir fraværende. Detaljhandelen har opplevt at lønnsomheten ble redusert fra 13 prosent i 2007 til bare 3 prosent i 2014. Detaljhandelen har vært fast i et fokus på lave priser som er helt unødvendig.


Lojalitet til butikker
I stedet for å konkurrere med fokus på lave priser bør fysiske butikker utnytte forbrukeres nye måter å handle på til sin fordel. De fysiske butikkene bør fokusere på å møte den store web påvirkete fysiske handelen. Forbrukere gjør sin "hjemmelekse" på Internett, men gjør gjerne kjøpet i en fysisk butikk og gjerne også i nabolaget deres. Selv om prisen er en faktor i kjøpsprosessen, så er det langt fra avgjørende. Den store web påvirkete fysiske handelen viser tydelig at forbrukerne har en lojalitet til butikkene i nabolaget deres. Forbrukerne setter pris på sikkerheten i fysisk butikk, det personlige møtet, god service, kompetansen og gode råd.


Nøkkelen til suksess ligger i at den fysiske butikken baserer sin fysiske nærhet til kunden og samtidig utnytter kraften av internett til sin fordel. Fordi forbrukerne i dag ser den digitale og fysiske butikken som den samme butikken, og starter til glede sitt framtide kjøp på nettet for å deretter fullføre det i den fysiske butikken, eller vice versa, så er det ekstremt viktig for butikkene å kombinere den fysiske og digitale butikkens helhet. Gjennom å bruke internett til å øke trafikken til den fysiske butikken, gi bedre service, styrke kundenes lojalitet og konvertere anonyme butikkbesøk til personlige relasjoner, kan butikkene møte forbrukernes nye måter å handle på. Resultatet blir at butikken kan heve sine priser og samtidig opprettholde konkurranseevnen og dermed øke lønnsomheten.


Nye krav

Digitalisering setter nye krav til butikkenes systemstøtte. Hverken PC-baserte kassaapparater eller rene e-handelsløsninger er bygget for å møte den web påvirkede fysiske handeenl. Å lykkes som fysisk butikk krever en ny type standarder som er opitimerade å kombinere den fysiske og digitale butikken, kalt omnikanalsystem.


Les også: Digitalisering og opplevelser

  • Relaterte profiler