Fairtrade

Fairtrade

Hvis du gjerne vil ha varer som er produsert på en rettferdig måte, skal du lete etter klær og produkter som er merket med Fairtrade. Rettferdig handel er noe stadig flere blir opptatt av, og når forbrukerne krever flere rettferdige produkter, blir også utvalget av slike produkter større.

Hva er rettferdig handel?

Rettferdig handel betyr at de som lager varene får et minimum av fastsatte rettigheter. Disse rettighetene gir produsentene en minstelønn, og sørger for at arbeiderne har krav på sykepenger og lønn ved graviditet. I tillegg skal arbeiderne forsikres mot arbeidsuhell og ha rett til å starte fagforeninger. Rettferdig handel kan også inkludere andre rettigheter, som kjøpsgarantier.

Begrepet Fairtrade brukes som regel om handel mellom rike og fattige land. Mange bønder og arbeidere i fattige land har få eller ingen rettigheter gjennom landets egne lover. Dette fører til elendig lønn og slavelignende arbeidstider. Sikkerheten blir ikke ivaretatt, og arbeiderne kan være utsatt for farlige kjemikalier. Rettferdig handel skal garantere at produsentene har bedre arbeidsvilkår og lønn. Det gir deg litt bedre samvittighet når du skal kjøpe for eksempel klær.

Synliggjøring av forhold

For å sikre at reglene som er satt opp faktisk blir fulgt, må arbeidsforholdene synliggjøres og bekreftes, ofte gjennom sertifiseringer. Hvis produksjonen er i henhold til kravene om rettferdig handel, merkes varene med merket Fairtrade, Etisk handel eller lignende merker for rettferdig handel. Flere norske organisasjoner jobber for å fremme rettferdig handel og spre informasjon om rettferdig handel, og disse kan hjelpe deg å finne produkter som er produsert på en mer rettferdig og ansvarlig måte.

Fairtradebyer og kommuner

Noen byer og kommuner har til og med blitt såkalte Fairtradebyer. Dette konseptet finnes blant annet i USA, Storbritannia og Norge, i tillegg til flere andre europeiske land. For å bli en Fairtradeby eller kommune, er det enkelte krav som må oppfylles. Disse inkluderer:

  • Å opprette en styringsgruppe for å drive arbeidet innad i kommunen.
  • Kommunestyret må vedta å støtte Fairtrade, og servere Fairtradeprodukter på møter (for eksempel kaffe og te)
  • Fairtrade-merkede produkter må tilbys i butikker og lokale serveringssteder.
  • En viss prosentandel av lokale bedrifter, kirker og skoler må også benytte Fairtrade-produkter.
  • Kommunen eller byen skal også drive med informasjonsarbeid om Fairtrade for å gjøre innbyggerne mer oppmerksomme på produktene.

Fairtrade hjelper deg å finne produkter som er produsert med mer omtanke for arbeiderne, men dette er likevel ingen unnskyldning for å overforbruke klær og andre varer.